Colofon


InventarisDe inventaris van het roerend erfgoed van het Brussels gewest is een publicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels
 
Website


Web developer : Bien à vous
Ontwikkeling : Matthieu Collet. 
Graphic Design : Ekta

Projectbeheerder


Pascale Ingelaere - Adrien Dominique - Murielle Lesecque 

(met hulp bij het ontwerpproces van Pierre Bernard)

Directie cultureel erfgoed