Wettelijke melding


Verantwoordelijke uitgever

De website collecties.erfgoed.brussels is een publicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) en werd ontworpen door de directie Cultureel Erfgoed. Verantwoordelijke uitgever: Bety Waknine, directeur-generaal, urban.brussels, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.

Als opdracht van openbare dienstverlening is het opstellen en het online plaatsen van een inventaris van het roerend erfgoed een cruciale, wetenschappelijke en pedagogische verwezenlijking zonder enig commercieel doel, waarbij het volledige Brusselse roerende erfgoed wordt opgelijst.

Het opzoeken en de redactie van de informatie op de website vindt in een welbepaalde periode plaats. Urban.brussels kan niet garanderen dat deze informatie steeds up-to-date is. Ondanks de zorgvuldige controle van de gepubliceerde informatie kunnen er fouten opduiken of kunnen sommige bronnen aan de aandacht van de auteurs ontsnappen. Neem contact op met collection@urban.brussels bij vragen of opmerkingen.

Ook partnerinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen hun collecties op de website voor. De gegevens en informatie en de met © instelling(en) gemarkeerde illustraties vallen onder de volle verantwoordelijkheid van die instelling(en).

Urban.brussels is overigens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites waarnaar in deze uitgave wordt verwezen.

Bescherming van de intellectuele rechten

De op de website gepubliceerde teksten en illustraties, alsook de grafische vormgeving en de functionele aspecten vallen onder het auteursrecht.

Citaten of informatie uit deze teksten mogen worden overgenomen, mits expliciete bronvermelding:  collecties.erfgoed.brussels.

De reproductie van illustraties is toegelaten, mits naleving van enkele voorwaarden (cf. hieronder).

Urban.brussels is echter geen houder van het auteursrecht van de geïllustreerde werken en evenmin van dat van de foto’s die niet van urban.brussels afkomstig zijn. Enkel de houders van deze rechten zijn bevoegd voor de afgifte van de reproductietoelatingen.

Illustraties - Gebruiksvoorwaarden

Illustraties voorzien van de vermelding © instelling/naam mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de vermelde personen of instellingen die de rechten bezitten. De persoon en/of instelling die deze beelden wenst te gebruiken, moet de nodige stappen ondernemen bij de personen of instellingen die de auteursrechten van deze weergegeven foto's of werken bezitten.

Afbeeldingen met de vermelding © urban.brussels mogen worden gereproduceerd in niet-commerciële publicaties, mits strikte naleving van de volgende voorwaarden:

·         voor websites moet de verplichte vermelding bij elke afbeelding (bijvoorbeeld: A. de Ville de Goyet © urban.brussels) naast de gebruikte afbeelding staan, en moet er een link worden geplaatst in de referenties van de website die naar collecties.erfgoed.brussels verwijst;

·         voor gedrukte publicaties moet de verplichte vermelding bij elke afbeelding (bijvoorbeeld: A. de Ville de Goyet © urban.brussels) naast de legende van de gebruikte afbeelding staan en moet de volledige naam van urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed) in de illustratieverantwoording worden vermeld.

·         Een exemplaar van elke publicatie moet naar het documentatiecentrum van urban.brussels aan de Kunstberg 10-13 in 1000 Brussel worden gestuurd.

NB: Van bepaalde afbeeldingen is een versie in hoge resolutie beschikbaar, die via doc@urban.brussels kan worden aangevraagd.

 

Voor afbeeldingen met de referentie © KIK-IRPA_urban.brussels gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden als hierboven (@ urban.brussels), mits volgende aanpassingen:

-       Er moet een exemplaar van elke publicatie naar het documentatiecentrum van urban.brussels worden gestuurd aan de Kunstberg 10-13 in 1000 Brussel, alsook naar de infotheek van het KIK aan het Jubelpark 1 in 1000 Brussel.

NB: Van bepaalde afbeeldingen is een versie in hoge resolutie beschikbaar, die via infotheque@kikirpa.be of doc@urban.brussels kan worden aangevraagd.

Ter herinnering: deze toelatingen om onder voorwaarden illustraties te reproduceren, hebben uitsluitend betrekking op de auteursrechten van fotografen. U dient dus, indien nodig, zelf de nodige stappen te ondernemen bij de personen en/of instellingen die de auteursrechten over de in de afbeeldingen weergegeven werken zouden bezitten.