Cartografie


Deze kaart toont alle collecties (in zwart) en de in de openbare ruimte geïnstalleerde kunstwerken (in oranje) die momenteel op de site vertegenwoordigd zijn.

Collecties
Het Brusselse grondgebied is bijzonder rijk aan instellingen die elementen van het roerend erfgoed bewaard hebben: openbare culturele instellingen (musea, theater, enz.), religieuze of door de gemeente beheerde gebouwen, maar ook private instellingen.
De inventaris van het Brusselse roerende erfgoed is in evolutie. Momenteel bevat de databank een reeks representatieve fiches van verzamelingen, zowel openbare als particuliere, die op het Brussels grondgebied bewaard worden. Gaandeweg ontstaan nieuwe partnerships en beginnen sommige musea hun eigen inventaris in de databank in te voeren, waardoor ze hun collecties kunnen beheren en kenbaar maken. Deze partnerships worden vermeld op de specifieke pagina's van de instellingen.

Kunstwerken in de openbare ruimte
Kunstwerken die in de openbare ruimte zijn aangebracht (monumenten, sculpturen, fonteinen, enz.), of het nu gaat om moderne of meer "klassieke", met een gedenk-, decoratieve of historische bedoeling, dragen bij tot het sociale leven en de stedelijke cultuur van een stad of regio. Blootgesteld aan het grote publiek, gehaat of gevierd, brengen zij de kunst rechtstreeks in contact met de burger en openen zij het debat.
Rijk aan de geschiedenis en de evolutie van elk van zijn 19 gemeenten, vloeiet Brussel - hoofdstad van België, stadsgewest, Europese hoofdstad - van kunstwerken in de openbare ruimte. Er zijn er op zijn minst duizend, verspreid over de hele gebied!
Urban.brussels heeft zich tot taak gesteld om, met de hulp van de betrokken actoren op gewestelijk, gemeentelijk of lokaal niveau, de kunstwerken op het brussels grondgebied exhaustief te inventariseren, te documenteren en te illustreren, om ze te publiceren en (opnieuw) bekend te maken bij het publiek.
Dit is een langdurig "work in progress". Elk werk is opgenomen in een gedetailleerde fiche en kan worden gelokaliseerd op de kaart hieronder.