plus de photosmoins de photos
close the map

Gemeente van Schaarbeek

Eind 19e eeuw wil de gemeente Schaarbeek schoonheid binnen het bereik van het volk brengen. Er wordt beslist op de tweede verdieping van het gemeentehuis (gebouwd in 1892) een gemeentelijk museum voor schone kunsten te creëren. Tegelijk wordt een Commissie voor Schone Kunsten opgericht die zich moet buigen over de keuze van de aan te kopen kunstwerken.

Zo ontstaat stelselmatig de kunstverzameling van de gemeente, met werken die de gemeente op aangeven van de Commissie aankoopt, maar ook met schenkingen of erfenissen van Schaarbekenaren (kunstenaars, verzamelaars, particulieren...) die hun verbondenheid met hun gemeente willen uitdrukken.

De collectie breidt aanzienlijk uit onder impuls van de in 1919 opgerichte Cercle royal artistique de Schaerbeek. Deze vereniging organiseert namelijk tentoonstellingen en salons, waarna de getoonde werken voorgelegd worden aan de commissie voor Schone Kunsten, die de gemeente adviseert bij de aankoop. In de jaren 1970 staakt de Cercle zijn activiteiten.

De verzameling telt vandaag 1.700 zeer uiteenlopende kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, litho's, etsen, foto's ...).

Wanneer het gemeentelijke museum in 1921 gesloten wordt, verdwijnen de schilderijen naar de kabinetten en de kantoren. Een aantal werken zijn dus enkel zichtbaar waar het publiek kan komen, zoals in de gangen.  De volledige verzameling staat nu evenwel online en kan nu de welverdiende aandacht van een breed publiek krijgen.

Colofon

Instelling die voor de collectie verantwoordelijk is: Gemeentebestuur Schaarbeek

Herkomst van de foto's : Bij elke foto hoort een legende en een copyright dat de verantwoordelijke instelling of de auteur vermeldt.

Creatie, onderzoek en redactie van de inventarisfiches : Alle fiches van de collectie van Schaarbeek werden gecreëerd door Véronique Baccarini (Afdeling Cultuur – Gemeentebestuur Schaarbeek).

Vertaling : Erik Tack

DankwoordVéronique Baccarini (Afdeling Cultuur – Gemeentebestuur Schaarbeek)


Praktische info

Colignonplein - 1030 Schaarbeek
info@schaerbeek.be
https://www.1030.be/

Op monument.heritage.brussels

Vinden Gemeente van Schaarbeek op
het inventaris van het bouwkundig erfgoed.